bog
31 شهریور 1401 - 14:12

نواخته شدن زنگ شکوفه‌ها در استان قزوین

آغوش مدرسه امروز برای کلاس اولی‌ها در استان قزوین باز شد.

شکوفه‌ها فرا رسیدن بهار تعیلم و تربیت را جشن گرفتند.

حدود ۲۴ هزار دانش آموز  کلاس اولی امسال پشت میز و نیمکت می‌نشینند.

سیاهکالی مردای مدیر کل آموزش و پرورش در مراسم نواخته شدن زنگ شکوفه‌ها گفت: این روز‌ها برای دانش آموزان والدین شان و کادر مدارس روز‌های حساس و در سرنوشت شان اثر گذار است.

وی ادامه داد: خانواده‌ها همچنان کرونا را با رعایت بهداشت جدی بگیرند.

وی اضافه کرد: هر دانش آموزی استعداد خاصی دارد و نباید دانش آموزان با هم مقایسه شوند.

وی از آموزگاران خواست تا برای پیشرفت دانش آموزان سیاست‌های تشویقی را در پیش بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوانقزوینقزوین

شناسه خبر: 751903