bog
28 مرداد 1401 - 23:33

افزایش تعداد شهر‌های قرمز در کشور

تعداد شهر‌های با وضعیت قرمز کرونا از ۷۸ به ۱۰۶ شهر افزایش یافت. بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهر‌های با وضعیت قرمز از ۷۸ به ۱۰۶ و تعداد شهر‌های با وضعیت نارنجی از ۱۸۴ به ۱۵۶ شهر رسید. همچنین تعداد شهر‌های با وضعیت زرد از ۱۷۴ به ۱۷۳ کاهش و تعداد شهر‌های با وضعیت آبی از ۱۲ به ۱۳ شهر افزایش یافت. باشگاه خبرنگاران جوانعلمی پزشکیبهداشت و درمان
شناسه خبر: 621708