bog
25 شهریور 1401 - 13:28

مرز مهران برای تردد زوار به عراق باز است

ایلام - ایرنا - مرز بین المللی مهران هم اکنون و یک روز مانده به اربعین حسینی برای تردد زوار به شهرهای مذهبی عراق باز است. به گزارش خبرنگار ایرنا، مرز مهران که لحظاتی پیش بدلایلی از سمت عراق بسته شده بود بازگشایی شد و تردد زوار در آن جریان دارد. با بسته شدن مرز مهران برای لحظاتی، تعداد زائران پشت گیت های خروج به حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر رسید که باز شدن مرز از طرف عراق همگی نوفق به خروج شدند. هم اکنون تعداد زوار خواهان خروج از مرز مهران انگشت شمار است اما موج بازگشت پرحجم بوده و هر لحظه بر تعداد آنان افزوده می شود. در حال حاضر موج بازگشت زائران از مرز مهران شدت گرفته اما هنوز به پیک خود نرسیده است. ترافیک در مسیر رفت و برگشت به مهران پرحجم و جز در مقاطعی مانند پل کنجانچم، روان است. اتوبوس های بسیار زیادی در پایانه برکت مهران برای بازگشت زائران به شهرهای مبدا مستقر شده است. قرار بود امروز مسیر مهران به ایلام یکطرفه شود اما فعلا انجام نشده است. بنابر اعلام پلیس، در صورت افزایش بار ترافیکی مسیر یک طرفه می شود. پیش بینی شده است فردا و پس فردا پیک بازگشت زائران به کشور را داشته باشیم.
منبع: ایرنا
شناسه خبر: 735779