bog
14 مرداد 1401 - 17:59

فورد: از سجاد غریبی سواستفاده کردند

رقیب سجاد غریبی گفت: باید دید چه کسی پشت پرده فرستادن غریبی به مبارزه و سواستفاده از او هستند.

مارتین فورد در خصوص مبارزه سجاد غریبی با حریف قزاقستانی اش گفت: تنها لازم است مبارزه را ببینید تا درک کنید که دقیقا چرا من از مبارزه با او کنار کشیدم. امیدوارم کسانی که سعی داشتند این مبارزه انجام شود بعد از مسابقه نیز کنار او باشند و از او حمایت کنند. ترجیح می‌دهم کنار بکشم و خطر ترسو خطاب شدن را به جان بخرم تا این احتمال وجود داشته باشد که در صورت مبارزه مان همان اتفاقی بیفتد که برای این بچه رخ داد.

مارتین فورد در خصوص مبارزه سجاد غریبی با حریف قزاقستانی اش گفت: تنها لازم است مبارزه را ببینید تا درک کنید که دقیقا چرا من از مبارزه با او کنار کشیدم. امیدوارم کسانی که سعی داشتند این مبارزه انجام شود بعد از مسابقه نیز کنار او باشند و از او حمایت کنند. ترجیح می‌دهم کنار بکشم و خطر ترسو خطاب شدن را به جان بخرم تا این احتمال وجود داشته باشد که در صورت مبارزه مان همان اتفاقی بیفتد که برای این بچه رخ داد.او گفت: هیچ راهی وجود ندارد که او برای این مبارزه آماده باشد و همه کسانی که در این ماجرا دست داشته اند باید از خود سوال کنند و مسئولیت عواقب اتفاقات و واکنش‌های بعدی را بپذیرند. این سرگرمی نیست، این اذیت و آزار و سوء استفاده از انسانی است که به وضوح دچار توهم شده است.

او گفت: هیچ راهی وجود ندارد که او برای این مبارزه آماده باشد و همه کسانی که در این ماجرا دست داشته اند باید از خود سوال کنند و مسئولیت عواقب اتفاقات و واکنش‌های بعدی را بپذیرند. این سرگرمی نیست، این اذیت و آزار و سوء استفاده از انسانی است که به وضوح دچار توهم شده است.باشگاه خبرنگاران جوانورزشیکشتی و رزمی

شناسه خبر: 537179