bog
30 شهریور 1401 - 17:29

آمریکا و اروپا دیگر پناهجویان افغان را نمی پذیرند

کمیته حقوق بشر پارلمان پاکستان اعلام کرد که آمریکا و کشورهای اروپایی از پذیرش بیشتر پناهجویان افغان امتناع می‌کنند. کمیته حقوق بشر پارلمان پاکستان اعلام کرد بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار پناهجوی افغان در این کشور حضور دارند اما آمریکا و کشورهای اروپایی از پذیرش بیشتر پناهجویان افغان امتناع می‌کنند. کمیته حقوق بشر پارلمان پاکستان اعلام کرد بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار پناهجوی افغان در این کشور حضور دارند اما آمریکا و کشورهای اروپایی از پذیرش بیشتر پناهجویان افغان امتناع می‌کنند. کمیته حقوق بشر پارلمان پاکستان اعلام کرد بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار پناهجوی افغان در این کشور حضور دارند اما آمریکا و کشورهای اروپایی از پذیرش بیشتر پناهجویان افغان امتناع می‌کنند. کمیته حقوق بشر پارلمان پاکستان اعلام کرد بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار پناهجوی افغان در این کشور حضور دارند اما آمریکا و کشورهای اروپایی از پذیرش بیشتر پناهجویان افغان امتناع می‌کنند.اعضای کمیته حقوق بشر پارلمان پاکستان همچنین تأکید کردند اسلام‌آباد هیچ تمهیداتی دراین‌باره نیندیشیده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه پاکستان نیز در نشست با این کمیته ضمن ارائه توضیحات گفت پاکستان توان پذیرایی از آوارگان بیشتر را ندارد و در عین حال نیز نمی‌تواند پناهندگان را به آن سوی مرز بازگرداند. گزارش می‌افزاید دولت اسلام‌آباد تأکید دارد اتباع افغان که پس از مرداد سال گذشته و به قدرت رسیدن طالبان وارد پاکستان شدند در این کشور پناهنده محسوب نمی‌شوند زیرا آنها می‌خواهند به آمریکا و برخی کشورهای اروپایی منتقل شوند. مقامات پاکستانی پیش از این نیز تصریح کرده بودند که خواستار افزایش پناهندگان افغان در این کشور نیستند و افغان‌هایی را که پس تسلط طالبان بر افغانستان به پاکستان آمده‌اند را به عنوان پناهنده نمی‌پذیرند. اعضای کمیته حقوق بشر پارلمان پاکستان همچنین تأکید کردند اسلام‌آباد هیچ تمهیداتی دراین‌باره نیندیشیده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه پاکستان نیز در نشست با این کمیته ضمن ارائه توضیحات گفت پاکستان توان پذیرایی از آوارگان بیشتر را ندارد و در عین حال نیز نمی‌تواند پناهندگان را به آن سوی مرز بازگرداند. گزارش می‌افزاید دولت اسلام‌آباد تأکید دارد اتباع افغان که پس از مرداد سال گذشته و به قدرت رسیدن طالبان وارد پاکستان شدند در این کشور پناهنده محسوب نمی‌شوند زیرا آنها می‌خواهند به آمریکا و برخی کشورهای اروپایی منتقل شوند. مقامات پاکستانی پیش از این نیز تصریح کرده بودند که خواستار افزایش پناهندگان افغان در این کشور نیستند و افغان‌هایی را که پس تسلط طالبان بر افغانستان به پاکستان آمده‌اند را به عنوان پناهنده نمی‌پذیرند. باشگاه خبرنگاران جوانافغانستانافغانستان
شناسه خبر: 750475