bog
14 آذر 1401 - 11:59

پاسخ به ابهاماتی درباره پرداخت علی‌الحساب کارانه پرستاری در کرمانشاه

مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه به ابهاماتی و سؤالات ایجاد شده در زمینه پرداخت علی‌الحساب نخستین پرداخت کارانه تعرفه‌گذاری پرستاری در کرمانشاه پاسخ داد.

رضا پورمیرزا در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، در پاسخ به ابهامات و سوالات متعدد پرستاران در خصوص پرداخت علی‌الحساب نخستین پرداخت کارانه تعرفه‌گذاری پرستاری اظهار داشت: با توجه به پرداخت علی الحساب اولین پرداخت کارانه تعرفه گذاری پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، همپای سایر دانشگاه‌های کشور ضروری است در اولین تجربه این دستاورد مهم پرستاری همگی با مشارکت فکری به رفع نواقص احتمالی و تقویت موارد مثبت این طرح کمک کنیم. 

وی عنوان کرد: مدیریت پرستاری دانشگاه و مدیریت اقتصاد درمان معاونت درمان دانشگاه آماده پاسخگویی نظرات و پیشنهادات و انتقادات همکاران گروه پرستاری در زمینه پرداخت‌های علی‌الحساب هستند.

پورمیرزا گفت: در این زمینه از تمام همکاران پرستاران و گروه پرستاری که از پرداخت تعرفه گذاری برخوردار شده‌اند و در زمینه پرداخت خود اعتراضی دارند درخواست می‌شود، در مرحله اول درخواست و موارد اعتراض، پیشنهاد و انتقاد خود را به امور مالی و دفتر پرستاری در هر بیمارستان تحویل دهند.

وی افزود: در مرحله اول موارد شکایات در کمیته پرداخت‌های مرکز مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد و نتیجه به ذینفعان اعلام می‌شود؛ در صورتی که پاسخ مراکز در برگیرنده توضیحات قانع کننده ذینفعان نباشد، مقتضی است موارد به صورت کتبی به معاونت درمان مدیریت پرستاری یا واحد اقتصاد درمان برای بررسی دقیق میدانی ارسال یا شخصا تحویل شود.

پورمیرزا گفت: در معاونت درمان بررسی تکمیلی پرداخت‌های مرکز و موارد شکایات انجام می‌شود و برای اطمینان خاطر همکاران از بررسی پرداخت‌ها به اطلاع می‌رساند که به دلیل تأخیر در پرداخت‌ها در برخی مراکز دانشگاه بررسی اجمالی پرداخت‌های مراکز به صورت بخش به بخش در شرف انجام است و در صورت عدول از آیین نامه‌های وزارتی، موارد در پرداخت‌ها مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در خصوص رعایت پرداخت طبق دستور‌العمل وزارتی به اطلاع می‌رساند، بر اساس تصمیم کمیته دانشگاهی، کارانه‌ها در دانشگاه کرمانشاه دقیقاً بر طبق دستورالعمل وزارتی پرداخت شده و هیچ ضریبی در پرداخت مشمول کاهش یا افزایش قرار نگرفته است.

پورمیرزا عنوان کرد: در محاسبه میانگین کارانه سه ماه آخر پرداختی؛ سه ماه آخر سال 1400 برای همکاران محاسبه و با ضریب افزایشی 2.2 برای مدت 3 ماه پرداخت گردیده است، این بدین مفهوم نیست که اگر کسی در بهار 1401 شروع به کار کرده کارانه به آن تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه مبنایی برای پرداخت علی‌الحساب فصل بهار 1401 است.

وی گفت: در پرداخت‌ها سقف دریافت افراد در هر رده شغلی نباید از 2.5 برابر میانگین رده‌های همتراز در بخش فعالیت فرد بیشتر شود.

پورمیرزا افزود: برای جلوگیری از دریافت‌های غیرمتعارف افزایش ضریب مترون 1.6 میانگین پرستاران آن مرکز، سوپروایزر 1.4 و سرپرستاران 1.2 باتوجه به ابلاغیه دو معاون وزارتخانه است که بر اساس میانگین دریافت پرستاران مرکز یا بخش محل فعالیت محاسبه شده است.

وی عنوان کرد: کارانه تعرفه‌گذاری علی‌الحساب بابت ساعت کارکردهای موظف فرد، ساعات اضافه کار و ساعات آنکالی افراد است، لذا کسانی که اضافه کار بیشتری دارند و ساعت کاری موظف بیشتری داشتند، کارانه بیشتری دریافت کرده‌اند.

پورمیرزا گفت: پرداخت علی‌الحساب بهار 1401 به معنی دادن مبلغ به میزان یکسان به همه نیست، بلکه بر اساس 17 خدمت تعریف شده بخش‌های پرستاری از بخش سرپایی تا بخش ویژه سوختگی، دارای ریز مبلغ پرداختی است؛ به این مفهوم که پرستاران بخش‌های تخصصی مبالغ بیشتری نسبت به بخش‌های عمومی دریافت خواهند کرد.

وی افزود: برای ادامه کار باید در سامانه HIS مراکز نسبت به تعیین سطح بندی خدمات و درج خدمت اقدام شود.

پورمیرزا بیان کرد: باتوجه به مصوب هیئت وزیران قیمت ریالی هر کای پرستاری مساوری کای پزشک متخصص پاره وقت در بخش دولتی به مبلغ 14900 تومان است که باتوجه به 17 بسته خدمتی مراقبتی پرستاران امکان محاسبه درآمد میسر است.

انتهای پیام/ن

منبع: تسنیم
شناسه خبر: 897723