bog
28 آبان 1401 - 13:07

تخریب ۱۵۰ آمبولانس در اغتشاشات/ محروم شدن از ۷۵۰ ماموریت

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: ۱۵۰ دستگاه آمبولانس در اغتشاشات اخیر تخریب شد که تعدادی از آنها غیر قابل استفاده است. به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس با بیان اینکه حدود ۳ هزار آمبولانس اورژانس بیش از ۱۵ سال عمر دارند که استفاده از آنها غیر اصولی است، گفت: همچنین حدود ۳ هزار و ۱۰۰ پایگاه داریم که هر پایگاه باید دارای یک آمبولانس بوده و هر ۳ پایگاه هم یک آمبولانس رزرو داشته باشد تا در صورتی که آمبولانسی با مشکل مواجه شود بتواند خدمات رسانی کرده و ارائه خدمات به مردم مختل نشود. خبرگزاری مهرمیعادفرحداقل عمر آمبولانس‌های اورژانس ۵ سال است حداقل عمر آمبولانس‌های اورژانس ۵ سال استحداقل عمر آمبولانس‌های اورژانس ۵ سال استوی با بیان اینکه حدود ۴ سال است که حتی یک دستگاه آمبولانس خریداری نشده است، افزود: کمترین عمر آمبولانس‌مان حدود ۵ سال و بیشترین نیز بیش از ۱۵ سال است که برای رفع کمبودها باید حداقل سه هزار آمبولانس جایگزین شود تا بتوان نسبت به از رده خارج کردن آمبولانس‌های فرسوده اقدام کرد؛ عملیات‌های اورژانس پیوسته و ۲۴ ساعته است در حالی که عمر آمبولانس‌ها در دنیا ۵ سال است اما ما هنوز از آمبولانس‌هایی با عمر ۱۵ سال استفاده می‌کنیم. میعادفر با یادآوری اینکه در شرایط اقتصادی فعلی کشور خروج یکباره سه هزار آمبولانس امکان پذیر نیست، ادامه داد: انتظار داریم دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۲ فکری جدی برای تأمین آمبولانس داشته باشند؛ در بسیاری از مراکز تنها خدمت آمبولانسی است و آمبولانس کمترین هزینه در حوزه وزارت بهداشت است. اگر اورژانس‌ها را تقویت کنیم، کاهش هزینه‌های دولت و بهبود خدمات رسانی به مردم را در پی دارد. میعادفراگر آمبولانس مورد نیاز تأمین نشود، مردم با مشکل مواجه خواهند شد اگر آمبولانس مورد نیاز تأمین نشود، مردم با مشکل مواجه خواهند شداگر آمبولانس مورد نیاز تأمین نشود، مردم با مشکل مواجه خواهند شدرئیس سازمان اورژانس کشور، تقویت ناوگان آمبولانسی و نیروی انسانی در اورژانس پیش بیمارستانی را گامی جدی برای بهبود خدمات رسانی به مردم دانست و گفت: انتظار داریم این مهم به عنوان دغدغه مردم و رئیس جمهور در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شود؛ دو هفته گذشته در نشست شورای عالی سلامت مصوب شد که سالانه ۱۵ درصد ناوگان فرسوده اورژانس جایگزین شود که می‌طلبد مجلس و سازمان برنامه و بودجه به تحقق این مهم کمک کنند چراکه اگر آمبولانس مورد نیاز تأمین نشود، مردم با مشکل مواجه خواهند شد. وی خواستار توجه جدی دولت و مجلس خواستار برای تأمین آمبولانس در بودجه ۱۴۰۲ شد و گفت: ۱۵۰ دستگاه آمبولانس در اغتشاشات اخیر تخریب شد که تعدادی از آنها غیر قابل استفاده است و تعدادی دیگرهم آسیب‌های جدی دیدند که باید اعتبار لازم برای جایگزینی و واردات آنها تأمین شود. دیگرهممیعادفر گفت: در واقع هر آمبولانس در طول ۲۴ ساعت ۵ مأموریت انجام می‌دهد که با تخریب این ۱۵۰ دستگاه، مردم روزانه از ۷۵۰ مأموریت و خدمات رسانی محروم خواهند شد؛ اگر آمبولانس مورد نیاز تأمین نشود به طور قطع مردم با مشکل مواجه خواهند شد. میعادفر
منبع: مهر
شناسه خبر: 865010